Martin Franzén

Konsult, Sequitur Consulting

Arbetar med olika typer av projekt, huvudsakliga inriktningen är försäljningsprojekt. Utveckla och genomföra förändring av säljkanaler med egen säljinsats. Pågående projekt är annonsförsäljning  mot befintlig kundbas för kunds räkning. Nykunds bearbetning för uppdragsgivares räkning. Offert framtagande och uppföljning av tidigare genomförda säljaktiviteter för kunds räkning.

 Försäljningschef, Vällingbytryckeri 1408-1512

Ansvarig för att utveckla försäljningen av Vällingbytryckeris produkter. Utvecklade försäljningen av trycksaker både mot nya och befintliga kunder. Fördjupade och breddade produktportföljen med resultatet  och omsättningen ökade med 25%.

 Konsult, Cewe vattenteknik 1307- 1407

Teknisk konsult inom vattenrening. Försäljning, projektering  och installation av avsaltnings anläggningar. Försäljning av  filter för borttagning  av radon,  humus, samt andra oönskade ämnen i dricksvattnet.

KAM,  SDL System 1301-1307

Försäljning av digital signate produkter och special datorer till slutkunder och återförsäljare. Även försäljning av POS produkter såsom självscanning system för retail segment en kund var coop.

Säljare,  Origum 0808 – 1301

Försäljning av identifikationsutrustning av typen streckkodsläsare,  (auto id utrustning). Nykundsbearbetning av återförsäljare och slutkunder samt budgetuppföljning av befintliga återförsäljare. Bearbetning främst genom kundbesök.

 KAM, Symtech/Ingram Micro 0308 – 0808

Försäljningsansvarig inom Retail. Fokus på systemintegratörer och storkunder. Arbetet innebar främst nykundsbearbetning, men även en viss typ av förvaltning.

 Rekryteringskonsult, Affärskompetens 0204 – 030

Stockholm med några satellitkontor. Sålde min andel till partnern efter viss tid.

KAM,  Envox 0004 – 0204

KAM- roll inom EMEA-området för tysktalande länder inklusive Benelux och Östeuropa. Huvudsakliga arbetsuppgifter var uppbyggnad samt utveckling av återförsäljarled inom CTI-området. Arbetet innebar rekrytering av återförsäljare, målstyrning samt budgetuppföljning av dessa. Arbetet innebar även en hel del slutkundsförsäljning exempelvis Swisscom.

Säljansvarig,  AU System Comm. 9604 – 0003

Ansvarig för ett antal konton och deras försäljningsutveckling. Arbetet var av karaktären nykundsbearbetning både mot återförsäljarled och distributionsled.

 Produktchef för nät och kommunikation, Scribona 9104 – 9604

Produktchef hos distributören Scribona, för ett antal leverantörer inom nät och kommunikation. Arbetet innebar säkerställande av att rätt information fanns i backofficesystemen samt att kontrollera teknisk information vid upphandlingar. Arbetet var både riktat mot extern och intern säljkår.  Ansvar för budget- och lönsamhetsuppföljning.

Produktchef, Kontorsutv. (Esselte) 8908 – 9104

Arbetet innebar att för Sveriges största IBM-återförsäljare se till att marknads- och utbildningsaktiviteter genomfördes hos säljare och teknisk personal.  Underhållsansvar för affärssystem gällande produkt.

 Produktchef, Hugin-Sweda 8504 -8907

Arbetade med utbildning av kassa- och redovisningspersonal i butik. Utbildningengälldehandhavandeav hårdvara och softvara på Hugin Swedas kassasystem. Jag gick sen vidare i organisationen till att bli produktchef för kassasoftvaran.

 

Utbildning

  • Civilekonom, Stockholms universitet

Språk

  • Svenska, modersmål
  • Engelska och tyska flytande