Marie Engström

2006 – Konsult i egen verksamhet

Jobbcoachning, handledning, vägledning, stödjande vid förändringsprocesser, arbetslivsrehabilitering, vägledning, grupputveckling, konflikthantering och stöd vid rekrytering

Exempel uppdrag:

 • Arbetsförmedlingen, Kompletterande Aktör
 • Saab Security AB, Stabsfunktion för säkerhetsprojekt. Oskarshamns kärnkraftverk.
 • Delprojektledare, infrastrukturprojekt (bl.a. IFS) Budget 5 miljoner
 • Svenska Kyrkan, Verksamhetsutveckling, coachning och arbetsrehabilitering
 • Artema Medical (Medicintekniskt bolag), Grupputveckling, dokumenthantering, konflikthantering

IBT Sweden AB

2000-2005 Konsult

Utbilda, coacha och genomföra projekt, utbildningar och förändringsprocesser inom flertalet branscher. Grupphandledning och individuell coachning.

Exempel uppdrag:

 • Scania, SCB, Roche, Bilprovningen

Resursteamet Meinhart Nyman HB

1997-2000 Jobbcoach och samordnare

Inhämtning av nya samarbetspartners inom näringslivet för deltagarnas kommande anställning. Coacha och motivera personer med förvärvad hjärnskada att hitta sina resurser för att kunna återknyta kontakten med arbetslivet.

MISA AB

1995-1997 Verksamhetsledare/Arbetskonsulent/ Jobcoach

Ansvarig för i att starta arbetsinriktad verksamhet mot personer med autism.

Ansvarig för habilitering och vårdplaner.

Gotlands kommun, Visby dagcenter

1993-1995 Vårdare/Gruppledare

Ansvarig för habilitering och vårdplaner

Gruppledare för grupper stationerade i näringslivets nätverk

Gotlands kommun, Slite Dagcenter

1990-1992 Vårdare/Gruppledare

Ansvarig för habilitering och vårdplaner

 

1987-1989 Lärarvikarie

 

Utbildning

Filosofie kandidat med pedagogik som huvudämne

Examens arbete: På G – en studie om hälsa i arbetslivet

 • Pedagogik med inriktning mot hälsa och arbetsliv 90 hp
  a Hälsopedagogik, Strategiskt hälsoarbete och arenor. Vardagens psykologi med inriktning mot stress. Hälsopedagogiskt forskningsfält. Hälsokommunikation
 • Vuxenpedagogik och yrkespedagogik 80 hp A,B,C nivå

Kompetensutveckling, lärande i yrkeslivet, samhälle och arbetsmarknad.

 • Ledarskap för projekt och arbetsgrupper 60 hp
  Projektplanering, organisation, ledarskap
 • Ledarskap och konfliktbearbetning 30hp
 • Samtalsmetodik 15 hp
 • Grupphandledning 30 hp
 • Juridik i socialt arbete 15 hp
 • Medicinsk Etik 15 hp
 • Retorik 15 hp
 • Arbetslivsrehabilitering 7,5 hp
 • ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 7,5 hp

Övriga utbildningar

 • Astrakan
  • Praktisk kravhantering
  • Verksamhetsutveckling genom processer
 • Prevent
  • Grundutbildning i avlastningssamtal
 • Spetelteatern
  • Grundutbildning i amatörteater
 • Komvux
  • Omsorg för psykiskt utvecklingsstörda 40v
   Inriktning: socialmedicin, arbetsmetodik, samtal/kommunikation, psykologi, omvårdnadskunskap,