Johan Lidman

Civilingenjör, chef, skådespelare

Johan hjälper arbetsgrupper att bli tryggare, hitta en högre tillit till varandra och locka fram den inneboende energin hos gruppmedlemmarna. Han gör det genom att tillsammans med sin ledarskapserfarenhet leda grupper i övningar som används inom skådespeleri och improvisationsteater.

Det här vill Johan

Johan drivs av att bidra till ett arbetsklimat där gruppen presterar mesta möjliga och individerna i gruppen känner sig trygga, nyfikna på varandra och hittar ett inre driv att lösa de uppgifter gruppen står inför. Som person ger han mycket energi till sin omgivning och har en förmåga att se olika människors behov i en organisation. Johan upplevs av sin omgivning som analytisk, lyssnande och lättsam.

Det här har Johan gjort

Johan har tjugo års erfarenhet av produktutveckling inom medicinsk teknik, varav tio år som grupp- och mellanchef. Han har varit ansvarig för att bygga upp en arbetsgrupp från grunden, ta över en arbetsgrupp och låta den växa till dubbel storlek, tvingats dra ner en verksamhet med 30%, varit med och byggt upp ett samarbete mellan två grupper där den ena var lokaliserad i Kina, deltagit som utvecklingschef i ledningsgrupp och suttit med som ledamot i Styrelsen för Mindray Medical Sweden AB.

Johan spelar även improvisationsteater och uppträder regelbundet med teatergruppen Planlösa. Han är även med i den improviserade barnteaterproduktionen Sagogrottan på Stockholms improvisationsteater. Johan har under 2016 gått två skådespelarutbildningar och har sedan 2008 gått ett trettiotal kurser i improvisationsteater varav fem med internationella kursledare.

Erfarenheter och kompetenser

 • Medicinsktekniska företag
 • Internationella företag
 • Kina
 • Intresseorganisationer
 • Vård och omsorg
 • Chef
 • Grupputveckling
 • Konflikthantering
 • Resultatorienterad
 • IFL Chef och Ledare
 • Konferensstart
 • Fokusövningar
 • Reflektionsövningar
 • Tillitsarbete