Daniel Sefbom

Daniel har arbetat sedan 1998 med personer med autismdiagnos.

2000-2011: Törngårdens Dagliga verksamhet. Törngården var under många år ledande i Stockholm och med god renommé i hela landet när det gällde arbetet med personer med autism och utvecklingsstörning, och tillämpade tidigt en metodik som kom att bli normen inom området och fortfarande är det idag.

”På Törngården genomgick jag ett flertal utbildningar inom autismområdet samt arbetade aktivt med målgruppen på daglig basis. Många av individerna hade en mycket svår problematik och vi arbetade exempelvis med tillämpad beteendeanalys kontinuerligt.

2004-2011: Biträdande verksamhetschef på enheten, bland annat med ansvar för intern handledning, utbildning och kompetensutveckling av medarbetarna.

2012 – Koordinator och handledare på Sequitur LSS och Sequitur Consulting.

Har bedrivit handledning för personal på Sequitur men även för personer med diagnosen asperger som har deltagit i verksamheten.

Har under 2013-2015 handlett externt på uppdrag av Järfälla Kommun och Frösunda, på gruppbostäder i Järfälla.

Utbildning:

2001-2008: Ett antal specialiserade utbildningar inom området autismpedagogik.

2007: 5p (7,5p) Grundkurs i kognitiv beteendeterapi på KI.

2010-2012: 60p Psykologi Gävle Högskola

2009: 5p (7,5) Samtalsmetodik, SU.

2009: 5p (7,5) Gruppsykologi, SU.