Anders Blomgren

Anders jobbar sedan 2012 som konsult med fokus på: Grupputveckling, verksamhetsutveckling, processförbättring, styrgruppsarbete, ledningsgruppsarbete.

Jag jobbar gärna med ägarledda bolag som vill utvecklas.

Exempel uppdrag:

 • 2016- Utveckla rutiner för projektstyrning och uppföljning åt Image Control System
 • 2014-2015 Socialt företagande – Vällingby tryckeri
  Upprättande av ett verksamhetssystem för ett tryckeri med syftet att öka lönsamheten genom att både skapa effektiva arbetssätt och samtidigt erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.
  Omsättningen fördubblades på två år men lönsamhetskraven uppnåddes inte. Tryckeriverksamheten har sålts och verksamheten har bytt inriktning.
 • 2014 Grupputveckling – Sveriges Byggindustri
  Genomförde en endags gruppövning med kring tillit, förväntningar och feedback.
 • 2014 Grupputveckling – LVM-hem
  Genomförde olika gruppövningar för personal som genomgått svåra situationer. Bland annat analys av incidenter. Tre heldagar som genomfördes i team med fyra konsulter.
 • 2013 Daglig verksamhet Sequitur AB
  Processkartläggning av daglig verksamhet med syfte att effektivisera. Genomfördes enligt Astrakanmetoden. Värdeanalys, målanalys, kravanalys och processmodellering. Uppdatering av verksamhetssystem (rutiner). Ingick även klagomålshantering och avvikelsehantering. Anpassning av stödsystem och utbildning av användare.
  Det framtagna verksamhetssystemet har sedan genomgått en revision med mycket bra resultat.,
 • 2012 Processkartläggning och förbättring av verksamhet för jobbcoachning. Använde ARIA för arbetsinnehållsanalys och BMPN för processmodellering. Skapade instruktioner och utbildade personal. Skapade modell för uppföljning och förbättring av processerna

ClimateWell AB

2009-2012 Utvecklingschef

Ansvarig för i att skapa rutiner och organisera arbetet i en nystartad utvecklingsavdelning.

Exempel uppdrag:

 • Genomförde processorientering och processkartläggning för utvecklingsavdelningen
 • Genomförde företagsutbildning på rutiner i verksamhetssystemet
 • Utformade och införde IT-baserat system för ändringshantering
 • Förbättrade och effektiviserade rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete

Artema Medical AB

2003-2009 General/Operations Manager

Ansvarig för i att leda företaget.

Exempel uppdrag:

 • Utvecklade rutiner för ledningsgruppsarbete med fokus på kontinuerligt förbättringsarbete
 • Skapade rutiner för kvalitetssystem enligt ISO13485
 • Införde personlig effektivitets träning på företaget med hjälp av IBT
 • Utvecklade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Genomförde medarbetarundersökningar
 • Skapade rutiner för att prioritera resurser och förbättringsåtgärder
 • Skapade rutiner för medarbetarsamtal med fokus på att få individens mål och företagets mål att samverka

Artema Medical AB

1997-2002 OEM Product Specialist, Product Manager mm

Olika positioner inom produktutveckling, kundsupport, service, marknadsföring och försäljning.

Uppsala Processdata/ConMeTech

1988-1997 Konsult

Olika uppdrag som utvecklingsingenjör och projektledare inom produktutveckling.

Atlas Copco Finishing AB

1986-1988 Utvecklingsingenjör

Utvecklingsingenjör inom mjukvara och elektronik.

 Utbildning

Universitet/ högskolestudier

 • Teknisk fysik och elektroteknik,
  Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet,
  1981-1986

Övriga utbildningar

 • Målorienterad projektledning, Informator, 1990
 • Utbildning i marknadsekonomi, Eductus, 1992
 • Praktisk pedagogik – presentationsteknik, Nytell, 1997
 • PPS för projektmedlemmar, Enator, 1999
 • Processorientering, IIR Utbildning, 2000
 • Bullet Proof Manager, Crestcom, 2005-2006
 • IBT utbildning Pesonlig Effektivitet
 • HALT – handledarutbildning, Competenscompagniet, 2013-2014