SmåSTRAT

Verksamhetsutveckling för småföretag

Vi hjälper småföretagare att komma vidare med sitt företagande. SmåSTRAT är en stor verktygslåda anpassad för det lilla företaget.

 • Vi hjälper er med strategierna för att nå era mål

  Vill du att ditt företag ska:arbeta strukturerat?

 • veta vad som skapar värde i företaget?
 • ha en framgångsrik strategi att möta framtiden med?

SmåSTRAT

Hjälper dig att ta kontroll över ditt företag

 • Tydliggör rollerna mellan ägare, styrelse och VD för att få en effektiv dialog och fatta rätt beslut både i det dagliga och för framtiden.
 • Mejslar ut det som skapar värde i företaget
 • Utbildar företagsledningen och ger verktyg som får företaget att växa och rustar företaget för framtida utmaningar.

Dina utmaningar?

 • Har du svårt att få tiden att räcka till för långsiktiga mål och strategier?
 • Är ni flera ägare men osäkra på om ni delar de långsiktiga målen?
 • Är ni på väg att anställa en person och känner er osäkra på vilken kompetens ni ska satsa på

Vill hjälper dig att:

 • analysera risker, möjligheter och dra slutsatser
 • ta fram strategier och mål för det närmaste året och de närmaste fem åren

Vi som hjälper er har mer än 20 års erfarenhet av mindre företag och deras utmaningar. Vi ger dig ett fast pris som passar det läge ditt företag befinner sig i. Hör av dig idag så berättar vi mer.

Email: info@sagora.se

Telefon: 070-662 48 20