Kurser och tjänster

Ibland kan man behöva utbildning för att snabbt uppnå gemensam kunskapsbas , förbättra samspel eller också i vissa fall klargöra förväntningar. Vi bygger oftast utbildningen från en s.k. dialogpedagogik.

Alla utbildningar utgår ifrån koncept som kan kombineras och skräddarsys efter Era behov i samverkan med våra konsulter. Alla utbildningsgrupper utvärderas.

  • Grupputveckling: Individ i grupp, individers samspel och resultat. Vi erbjuder Effektiva team, ARIA och Icebreaker
  • Effektivt arbetssätt: Frigöra dyrbar tid! Återta kontrollen. Hitta bland dina dokument. Återta kontrollen över din arbetssituation. Lär Dig arbeta smartare och enklare men med bibehållen kontroll på samtliga dokument, fysiska som elektroniska, genom effektiv planering. Läs mer i produktdatabladet.
  • Hantera ADHD och Asperger på jobbet: Hur ska du som chef och medarbetare stötta personer med ADHD och Asperger?  Läs mer här.

Produktdatablad

Presentationer