Handledning

Vi erbjuder både processhandledning och metodhandledning för personal som arbetar med personer inom NPF spektrat, men även andra yrkeskategorier som är i kontakt med målgruppen, t ex för dig som är chef, projektledare eller handläggare.

  • Praktisk handledning (problemlösning) kring specifika utmaningar och problem.
  • Långsiktig, mer teoretisk handledning och utbildning inom autismspektrat; pedagogik, psykologiska förklaringsmodeller m.m..

Vi har stor erfarenhet av handledning för arbetsgrupper/team som jobbar på gruppboende eller daglig verksamhet.

Kontakta Marie Engström för mer information,
telefon 08-68446302