Verksamhetsutveckling

Sagora Consulting arbetar med företag och organisationers lönsamhet och utveckling samt medverkar till att skapa effektiva och lönsamma team. Vår erfarenhet visar att med vårt arbetssätt och våra metoder blir det enklare att få en fungerande organisation och därmed också framgångsrika projekt. Vi ökar delaktigheten, skapar entusiasm och vi-känsla som sedan leder till effektivitet och bättre lönsamhet.

Ägarledda företag – vår specialitet

Vi arbetar gärna med entreprenörer som vill växa sitt företag. Utveckling av ägarledda mikroföretag (1-10 anställda) har vi stor erfarenhet av och våra metoder är anpassade till det lilla företagets resurser.

För företag som upplever

 • Behov av struktur och rutiner
 • Brist i dialog
 • Ineffektiva arbetsprocesser
 • Konflikter
 • Dålig måluppfyllelse
 • Otrivsel
 • Hinder i arbetet
 • Bristande prioriteringar
 • Inte samsyn om arbetssätt
 • Otydliga beslutsvägar
 • Brister i ledarskap

så erbjuder vi

 • Konsulter med god och matchad kompetens
 • Workshops och utbildning
 • Infrastruktur och verksamhetssystem
 • Projektstyrning/Ledning
 • Stöd till ledningsgrupper

Kontakta oss på email: info@sagora.se eller telefon: 070 662 48 20